SZKOŁA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
GRONO PEDAGOGICZNE
KLASY
NASZE SUKCESY
DLA RODZICA
DLA UCZNIA

EDUKACJA
BIBLIOTEKA
PRACOWNIE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PO LEKCJACH
PEDAGOG SZKOLNY

EGZAMINY
EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN MATURALNY

REKRUTACJA
OFERTA
REGULAMIN
NABÓR
ULOTKA 1
ULOTKA 2
PLAKAT
FILMY

WOLONTARIAT
KREW ŻYCIA
KLUB WOLONTARIATU
AKCJE SPOŁECZNE
EKOLOGIA

KONKURSY
LOGIK
KULTURIADA
OMNIBUS 
KARAOKE
PRZEGLĄD PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ 
FOTOGRAF
KONKURSY SZKOLNE

INNE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
MECHANIK  
ZESPÓŁ MUZYCZNY
TANIEC
RADIOWĘZEŁ  
SPORT
ZDROWIE
LINKI
ZFŚS


 

 

MECHANIK

ZSP NR 2
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 41
tel./fax: 84  6396028
e-mail: zsp-2@wp.pl

ARCHIWUM więcej


95 LAT


SYMULATOR JAZDY SAMOCHODEM
I SIŁOWNIA


ZESPÓŁ MUZYCZNY


RADIOWĘZEŁ


NAUKA TAŃCA


DNI MOTORYZACJI


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI


DZIEŃ ZIEMNIAKA

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

AKTUALNOŚCI
ROK SZKOLNY 2017/2018
 

 

Brawo Ja! Brawo My!!!

Tak zadowoleni byli uczniowie klasy trzeciej technikum żywienia i usług gastronomicznych, którzy w sesji letniej zdali egzamin z kwalifikacji T.06. Sporządzanie potraw i napojów.

Wszyscy uczniowie zdali i osiągnęli bardzo wysokie wyniki.

Gratulujemy!

 
MECHANIK W RZĄDOWYM PROJEKCIE „BEZPIECZNA+”

Tytuł projektu: „Bez barier – razem można więcej

Okres realizacji projektu:  od 1 września do 29 grudnia 2017 r.

Cel główny: wspólne działanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu (330 uczniów Technikum) ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Zamościu oraz Stowarzyszeniem Otwarte Serca (30 uczniów), aby podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole, promować aktywność uczniów, rozwijać ich umiejętności komunikacyjne, kształtować więzi interpersonalne, włączyć do aktywności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przeciwdziałać agresji rówieśniczej, kształtować empatię, integrować społeczność szkolną ze środowiskiem lokalnym.

W ramach projektu zostanie opracowany program aktywności fizycznej „Ale jazda” obejmujący 8 godzin zajęć dla dwóch grup, zakupiony sprzęt rekreacyjny do przeprowadzenia konkursów sportowych i pokazów gastronomicznych, zorganizowana konferencja rozpoczynająca projekt „Bez barier – razem można więcej”, zrealizowana kampania społeczna "Stop uprzedzeniom", wdrożony program nauki wykonywania dekoracji potraw i składania serwet "Jemy też oczami", odbędą się akcje dobroczynne i charytatywne. Planowana jest organizacja turnieju drużynowego jazdy na deskorolce oraz pokazu wykonanych dekoracji potraw i składania serwet  w ramach zorganizowanego Zamojskiego dnia BEZ BARIER. Przeprowadzone zostaną prelekcja i zajęcia dla uczniów „Aspołeczne zachowania młodzieży”, "Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie" /Straż Miejska/, „Agresja spowodowana uprzedzeniami i stereotypami oraz dyskryminacja – skutki prawne”, „Mediacje i negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów” /Komenda Miejska Policji/, "O stereotypach i uprzedzeniach", "Postawy wobec niepełnosprawności", "Społeczna integracja osób niepełnosprawnych" /Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu/. Działania projektu zostaną zwieńczone konferencją podsumowującą. 

 
MECHANIK W PROJEKCIE PAN

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe
Tytuł projektu: Wachlarz kompetencji zawodowych
Okres realizacji projektu: od: 2017-09-01 do: 2019-08-31

Zakres interwencji (dominujący): Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Wnioskodawca: Fundacja Polskiej Akademii Nauk

CELE SZCZEGÓŁOWE
Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności
kształcenia zawodowego w regionie.
Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań
regionalnego i krajowego rynku pracy.

 
MECHANIK W PROJEKCIE PO WER : Zagraniczne staże uczniów w ramach unijnego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

W dniu 1 września 2017r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu rozpoczął realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej zatytułowanego  „Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego Narodową Agencją z ramienia UE jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W projekcie weźmie udział 18 uczniów klas drugich i trzecich technikum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu w zawodach:
- technik pojazdów samochodowych – 6 uczniów
- technik mechatronik – 6 uczniów
- technik żywienia i usług gastronomicznych – 6 uczniów

W ramach mobilności projektowych uczniowie uczący się w tych zawodach odbędą 4-tygodniowe staże we Włoszech: w Bolonii i Parmie oraz okolicznych miejscowościach. Termin praktyk to przełom września i października 2018r.          

Okres stażu będzie poprzedzony:
·         20 - godzinnym kursem języka włoskiego,
·         10 - godzinnymi zajęciami z języka angielskiego zawodowego,
·           3 - godzinnymi warsztatami psychologiczno-adaptacyjnymi.

Ponadto w ramach projektu przewidziano 4 - godzinne wsparcie kulturowe w zakresie kraju i regionu do którego jest organizowana mobilność.

Głównym celem projektu jest wzbogacenie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczestników  stażu w ramach kształcenia zawodowego a także podniesienie jakości nauczania w szkole.

Uczestnicy projektu otrzymają także:
·         certyfikat przygotowania językowego,
·         certyfikat ukończenia przygotowania kulturowego,
·         dokument Europass-Mobilność,
·         certyfikat realizacji praktyk będący jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja uczestników rozpocznie się  w styczniu 2018r. Regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej szkoły w grudniu 2018r.

Szczegółowe zapoznanie z założeniami projektu odbędzie się we wrześniu 2017r. w ramach akcji informacyjnej prowadzonej na terenie szkoły oraz poprzez umieszczenie dodatkowych informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły i na facebooku.

 
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 4.09.2017

Dzisiaj, 4 września 2017 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Samorząd Uczniowski dołącza się do życzeń od Minister Edukacji na rozpoczęcie zajęć w szkołach.

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy szkół,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,

niech rozpoczynający się nowy rok szkolny 2017/2018 będzie dla wszystkich czasem pełnym sukcesów i radości.

Życzę, aby wyzwania, jakie pojawią się w najbliższych miesiącach były dla każdego źródłem satysfakcji i dodawały motywacji do dalszych działań.

Nauczycielom oraz uczniom składam serdeczne życzenia pomyślnego roku, zrealizowania planów i marzeń. Rodzicom – dobrej, owocnej współpracy ze szkołą oraz wielu sukcesów Państwa dzieci. Wierzę, że czas pobytu w szkole będzie dla każdego pełen pozytywnych doświadczeń związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i poznawaniem świata.

Szczególne życzenia kieruję również do uczniów i rodziców mieszkających poza granicami naszego kraju, a także kadry pedagogicznej pracującej za granicą. Niech nowy rok szkolny będzie czasem wielu sukcesów edukacyjnych oraz wzmacniania więzi z Polską i ojczystym językiem.

Życzę wspaniałego roku szkolnego 2017/2018.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

 
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIA, W TYM PROGRAMY STYPENDIALNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
ZASIŁEK SZKOLNY więcej

STYPENDIUM SZKOLNE:
Stypendium szkolne więcej
Oświadczenie o dochodach do stypendium szkolnego więcej
Regulamin ujednolicony udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość więcej
Wniosek o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość więcej

WYPRAWKA SZKOLNA 2017 więcej

Programy stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych więcej

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
GDZIE ZGŁOSIĆ SZKODĘ
ZGŁOSZENIE SZKODY COMPENSA
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu podpisał porozumienie o współpracy z firmą Otto Luft- und Klimatechnik GmbH & Co. KG

Współpraca obejmować będzie przygotowanie uczniów do realizacji zadań związanych z wykonywaniem zawodów branży chłodnictwa i klimatyzacji, wspomaganie szkoły w  organizowaniu praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach branży chłodnictwa i klimatyzacji, zorganizowanie cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji oraz dofinansowanie stypendiów dydaktycznych oraz nagród dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w tym zawodzie.

Oferta firmy OTTO Industries Sp. z o.o. obejmuje doradztwo techniczne, projektowanie, budowę i obsługę serwisową nowoczesnych systemów i technologii dla Klientów przemysłowych. Skierowana jest zarówno do dużych przedsiębiorstw, średnich i małych, i obejmuje m. in.: systemy oczyszczania powietrza, instalacje służące poprawie efektywności energetycznej, systemy pomieszczeń czystych, instalacje rurowe mediów technologicznych, przemysłowe instalacje chłodnicze, instalacje ochrony środowiska, wentylację i klimatyzację, instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze, instalacje paliwowe, kanalizację.

 
PODZIĘKOWANIE

Społeczność Szkoły, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie serdecznie dziękują za współpracę w roku szkolnym 2016/2017 wszystkim Przyjaciołom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu, sponsorom, fundatorom nagród i patronom medialnym. Wyrażamy nadzieję na owocną współpracę w bieżącym roku szkolnym, do której już dzisiaj zapraszamy. 

FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY
PANAS TRANSPORT
AUTO - POMOC Wiesław Romańczuk
TRANS - MAN Małgorzata Bojar, Krzysztof Bojar
ZAM-ZŁOM Daniel Kot
WORD w Zamościu – Dyrektor Pan Janusz Szatkowski
ENERGOZAM (Opel)
EURO- CAR Sp. z o. o. (Renault)
ĆWIK HENRYK PIEKARNIA
CUKIERNIA FABJAN
GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA
PIEKARNIA ŁEPIK 
MARS DYSTRYBUCJA Sp. z o. o.
SMAKOŁYK PPH SKRZYPCZUK
CIASTKARNIA PALUSZYŃSKI - Tomaszów Lubelski
JUTRZENKA - PIEKARNIA
ZAKŁAD CUKIERNICZY B. i Z. KOWAL
POEZJA SMAKU
KORNET  Sp. z o.o. Zamość 
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH BACALARUS 

PATRONAT MEDIALNY
ROZTOCZE.NET

TELEWIZJA INTERNETOWA ZAMOŚĆ
ZAMOJSKA TELEWIZJA KABLOWA
RADIO ESKA
KRONIKA TYGODNIA
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

 
NASZA SZKOŁA

Jesteśmy szkołą publiczną. Oferujemy bezpłatną naukę na wysokim poziomie w technikum i branżowej szkole oraz wysoką zdawalność  zewnętrznych egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego. Zaletą naszej szkoły jest łączenie tradycji z nowoczesnością. Wychodzimy  naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i proponujemy naukę w zawodach atrakcyjnych dla młodego człowieka i poszukiwanych na rynku pracy. Przygotowujemy do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. O wysoki poziom nauczania, co jest niewątpliwe zaletą naszej szkoły, dbają kompetentni i doświadczeni nauczyciele, będący też egzaminatorami egzaminów zewnętrznych. Nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego, które znajduje się na terenie naszej szkoły. Zapewniamy praktykę zawodową  w firmach i  zakładach pracy na terenie Zamościa, w placówkach, z którymi współpracujemy z powodzeniem od wielu lat. Nasi uczniowie mają do dyspozycji doskonale wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu i przedmiotów ogólnokształcących. Proponujemy dodatkową matematykę i cztery języki obce do wyboru. Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszej młodzieży. Polecamy zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę w Bursie Międzyszkolnej nr 2 na terenie naszej placówki. Zależy nam na rozwoju zainteresowań każdego ucznia, przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.  
Gimnazjalisto, Drodzy Rodzice, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, by  zapewnić młodzieży nauczanie w proponowanych zawodach na wysokim poziomie, gwarantującym sukces na zewnętrznych egzaminach, rynku pracy i w dalszej edukacji.

OFERTA EDUKACYJNA 2017/2018
 
OFERUJEMY:
CZTERY JĘZYKI: J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI, J. ROSYJSKI, J. FRANCUSKI 
KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B ZA DARMO!

w BS - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, KIEROWCA MECHANIK
oraz w TECHNIKUM - TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Według WORD-u w Zamościu mamy najlepszy wynik w szkoleniu przyszłych kierowców – zdawalność 56,67 proc. (do egzaminu na kat B. przystąpiło pierwszy raz 30 osób).

TYLKO U NAS:
BEZPŁATNA NAUKA DO GODZ. 14.50, ŚWIETNI NAUCZYCIELE, CIEKAWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, NOWOCZESNE PRACOWNIE, BEZPIECZEŃSTWO - MONITORING, OPIEKA MEDYCZNA, ZAKWATEROWANIE W BURSIE NR 2, ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W CKP, ZAPEWNIAMY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ -
SPRAWDŹ NAS

 

    2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu
    Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Aktualności      Dla Rodzica      Dla Ucznia      Oferta Edukacyjna      Po Lekcjach