SZKOŁA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
GRONO PEDAGOGICZNE
KLASY
NASZE SUKCESY
DLA RODZICA
DLA UCZNIA

EDUKACJA
BIBLIOTEKA
PRACOWNIE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PO LEKCJACH
PEDAGOG SZKOLNY

EGZAMINY
EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN MATURALNY

REKRUTACJA
OFERTA
REGULAMIN
NABÓR
PLAKAT
ULOTKA
PLAKAT 2
FILMY

WOLONTARIAT
KREW ŻYCIA
KLUB WOLONTARIATU
AKCJE SPOŁECZNE
EKOLOGIA

KONKURSY
LOGIK
KULTURIADA
OMNIBUS 
KARAOKE
PRZEGLĄD PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ 
FOTOGRAF
KONKURSY SZKOLNE

INNE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
MECHANIK  
ZESPÓŁ MUZYCZNY
TANIEC
RADIOWĘZEŁ  
SPORT
ZDROWIE
LINKI


 

100-LECIE MECHANIKA

MECHANIK

ARCHIWUM więcej


95 LAT


DNI MOTORYZACJI


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI


DZIEŃ ZIEMNIAKA

 

 
JUBILEUSZ 100-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W ZAMOŚCIU

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu w dniu 4 października 2019 r. obchodził Jubileusz 100-lecia istnienia szkoły. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Zamość i Lubelski Kurator Oświaty.

Uroczystość zaszczycili znamienici goście: Poseł na Sejm RP pan Sławomir Zawiślak, Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Zamość pan Andrzej Wnuk, przedstawiciele Urzędu Miasta w Zamościu, Wydziału Edukacji UM w Zamościu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, LSCDN, duchowieństwa, służb mundurowych, dyrektorzy  instytucji kulturalno-oświatowych, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele związków zawodowych, emerytowani i obecni nauczyciele oraz pracownicy szkoły,  absolwenci, uczniowie, rodzice uczniów, zamojskie media oraz przyjaciele Szkoły.

Obchody Jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta dziękczynna, sprawowana w Katedrze Zamojskiej pod przewodnictwem ks. prałata dr. Eugeniusza Derdziuka, absolwenta szkoły.

Gości na uroczystości w szkole powitała w imieniu organizatorów Pani Dyrektor Renata Chyrchała. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli i absolwentów. Prezydent Miasta Zamościa Pan Andrzej Wnuk z wniosku Pani Małgorzaty Bzówki I Zastępcy Prezydenta Miasta Zamość decyzją z dnia 4 października 2019 r. uhonorował  Sztandar Szkoły medalem „Zasłużony dla Zamościa” i na ręce Pani Dyrektor złożył List Gratulacyjny. Wszyscy obecni i emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły otrzymali medale „Pokoleniom, które tworzyły historię szkoły”.

Motywem przewodnim części artystycznej w reżyserii pani Magdaleny Grzywalskiej-Gnyp, przy współudziale pana Piotra Nowaka były „oswobodzone wspomnienia”. Już pierwsza piosenka Krzysztofa Krawczyka „Przeżyć wszystko jeszcze raz” o jesieni w wykonaniu nauczycieli, absolwentów i uczniów skłoniła uczestników uroczystości do przypomnienia sobie tych wszystkich jesieni spędzonych w szkolnych ławach. Szybko udało się „wzniecić blask minionego czasu” jak w słowach piosenki. Wydawało się, że przez chwilę absolwenci żałują, że nie mogą powtarzać którejś klasy. W ich imieniu liryczne wspomnienia wyśpiewał w „Autobiografii Hotelu California” absolwent szkoły pan Lucjan Gnyp (dyrektor Bursy Nr 1) i zagrał solówkę na gitarze elektrycznej, powodując, że czas się zatrzymał na chwilę, przypominając tym samym, że z chłopakami z rocznika matury `81 tworzył zespół muzyczny „Proszę bardzo”. Podniosły nastrój poezji w montażu słowno-muzycznym, m.in. „Itaki” K. Kawafkisa i „Żalu” A. Słonimskiego  wzmocniony słowami piosenki Ryszarda Rynkowskiego „Pięknie żyć” towarzyszył gościom już do końca dnia. Uroczystość uświetnił koncert zespołu absolwentów w składzie: Jerzy Hawrylak (obecnie również nauczyciel przedmiotów zawodowych), Zenon Żybura, Mariusz Konopka i Marek Molenda. W jego wykonaniu ponadpokoleniowe rockowe piosenki, w tym „Za ostatni grosz”, „Ale to już było”, „Pozwolił Los”, „A gdybym miał cię zjeść” (z udziałem pani Pauliny Bryły, nauczycielki j. angielskiego) połączyły wszystkie pokolenia absolwentów, nauczycieli i uczniów. Wspólne śpiewanie „Mówię ci, że” dowiodło, że istnieje silna więź ludzi związanych z „Mechanikiem” i Przyjaciół „Mechanika” też.

Po części artystycznej w wystąpieniach gości padły słowa uznania dla osiągnięć Szkoły i życzenia dalszych sukcesów. Głos kolejno zabrali: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Sławomir Zawiślak, w imieniu Marszałka Województwa kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu Pan Mariusz Tłuczek, Wicekurator Pan Eugeniusz Pelak, w imieniu Pana Jana Szczepańskiego obecny nauczyciel szkoły Pan Andrzej Legieć, Pan Dyrektor Zbigniew Gniwek, Radny Sejmiku Wojewódzkiego i Dyrektor ARiMR w Lublinie Pan Krzysztof Gałaszkiewicz, Kanclerz PWSZ w Zamościu Pan Jerzy Korniluk, absolwent Burmistrz Krasnobrodu Pan Kazimierz Misztal, absolwent Dyrektor Oddziału ZUS w Biłgoraju Zbigniew Wasąg i Pani Maria Duławska.

Na zakończenie części oficjalnej Jubileuszu Pani Dyrektor Renata Chyrchała podziękowała za wszystkie gesty i słowa życzliwości oraz za złożone na jej ręce życzenia dla „Mechanika” i zaprosiła wszystkich na tort i poczęstunek.

Uczestnicy uroczystości skorzystali z zaproszenia do wspólnych zdjęć pod okolicznościowym medalionem „POKOLENIOM, KTÓRE TWORZYŁY HISTORIĘ SZKOŁY” przy popiersiu patrona szkoły Tadeusza Kościuszki i do spaceru po szkole. Spotkania koleżeńskie, rozmowy z nauczycielami i wpisy do nabytych monografii szkoły  trwały do późnych godzin wieczornych.

Organizatorzy uroczystości Jubileuszu 100-lecia pragną wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają finansowo oraz rzeczowo szkołę „Mechanik”.

Elżbieta Mączka

JUBILEUSZ SZKOŁY 4.10.2019
JUBILEUSZ SZKOŁY 4.10.2019
WIĘCEJ ZDJĘĆ Z JUBILEUSZU 100-LECIA MECHANIKA

Część artystyczna
Widownia
Katedra
Wystąpienia
Zdjęcia gości na scenie
 
WYWIAD Z P. KRZYSZTOFEM KUSTRĄ

Jest Pan emerytowanym nauczycielem historii. Kiedy Pan zaczął interesować się historią?

Myślę, że już w szkole podstawowej. Pamiętam, że na wakacjach z  ciekawości zaglądałem do podręcznika historii, czytałem wybrane tematy. Chociaż nie były to podręczniki tak kolorowe jak dziś, z tak ciekawą obudową graficzną. Dopiero w liceum moje zainteresowania wykroczyły poza treści zawarte w podręczniku. Nauczycielka historii zachęciła mnie do udziału w olimpiadzie historycznej, co wymagało znajomości historii powszechnej i Polski, a szczegółowiej – wybranego okresu historycznego. Wybrałem średniowiecze i o tej epoce przeczytałem najwięcej prac naukowych i popularnonaukowych. W klasie czwartej liceum wygrałem eliminacje okręgowe Lublinie, brałem udział w olimpiadzie na szczeblu centralnym i zostałem przyjęty na studia historyczne na UMCS bez egzaminu.

Napisał Pan monografię naszej szkoły. Co ona zawiera? Skąd czerpał Pan informacje do tej książki?

Monografia, a właściwie księga pamiątkowa przygotowana z okazji obchodów 100-lecia szkoły, zawiera 10 rozdziałów. Jest obszerny rozdział poświęcony historii szkoły od czasu jej powstania w 1919 r. do dnia dzisiejszego, są  wspomnienia absolwentów i nauczycieli, listy pracowników szkoły (ponad 700 osób), wyróżniający się uczniowie z „Księgi Honorowej”, informacje o zagranicznych wycieczkach nauczycieli i pracowników, zjazdach i spotkaniach absolwentów, absolwentach szkoły pracujących w „Mechaniku”. Wiele miejsca zajmują listy absolwentów (około 15 tys. osób) ułożone według klas wraz z wychowawcami. Czytelnika mogą zaciekawić informacje, kto uczył się szkole i jakie były dalsze losy zawodowe absolwentów. W rozdziale „Absolwenci szkoły po latach” zgromadziliśmy 176 krótkich not o naszych absolwentach. Publikacja zawiera także bogaty wybór zdjęć wraz ze szczegółowymi opisami.

Korzystałem z opracowań historycznych – pracy Bogdana Szyszki o szkolnictwie międzywojennym Zamościa, informacji encyklopedycznych Andrzeja Kędziory, inwentarzy do zespołów akt opracowanych przez archiwistów z Archiwum Państwowego w Zamościu, pracy magisterskiej Andrzeja Lewkowicza o naszej szkole zawodowej – ale przede wszystkim ze źródeł archiwalnych: bogatej dokumentacji wytworzonej przez szkołę i instytucje związane z oświatą, kronik szkolnych, wspomnień nauczycieli i absolwentów, informacji prasowych dotyczących szkoły, ze strony internetowej szkoły, a także z własnej wiedzy. 

W publikacji zamieściłem przypisy do wybranej literatury i źródeł, do których się odwoływałem.

Co Pana najbardziej zaskoczyło w pracy nad monografią szkoły?

Tych zaskoczeń było wiele, mogę powiedzieć o kilku. Chciałbym zacząć od spostrzeżenia, że często zmieniała się nazwa szkoły. Poszczególne rozdziały „Historii szkoły” pokrywają się właśnie z tymi zmianami organizacyjnymi, które przechodziła. Dużo czasu zajęło nam, mnie i Panu Andrzejowi Lewkowiczowi, z którym współpracowałem przy tej publikacji, ustalenie, jak wiele było różnych typów szkół. Jedne typy szkół zamykano, inne otwierano, np. po zlikwidowaniu Liceum Mechanicznego w 1951 r. uczniowie drugiej klasy tego liceum stali się uczniami klasy czwartej technikum. Były klasy liceum „starego typu”, czyli po Gimnazjum Mechanicznym, i „I stopnia”, po szkole podstawowej.

Zaskoczeniem było to, że nie mogłem ustalić – mimo starań – tożsamości nauczycieli na zdjęciach z okresu międzywojennego, a nawet dużej części grona pedagogicznego ze zdjęcia z roku 1950.

Nie zdawałem sobie sprawy, jaką walkę musiała stoczyć szkoła w latach 40. z Powiatowym Zarządem Drogowym o prawo do posiadania obiektów przy ulicy Szczebrzeskiej, które obecnie zajmuje.

I wreszcie, jak wielu absolwentów szkoły osiągnęło znaczącą pozycję w życiu zawodowym i społecznym, o czym piszemy we wspomnianym rozdziale „Absolwenci szkoły po latach”.

Jak wspomina Pan swoją pracę w "Mechaniku"?

 „Mechanik” to właściwie moje jedyne miejsce pracy. W ciągu tego okresu byłem świadkiem wielu zmian organizacyjnych szkoły, zmian dyrektorów, reform oświatowych, wprowadzania nowych programów nauczania i podręczników. Poznałem wielu nauczycieli i pracowników szkoły, z którymi utrzymuję kontakty. Mam nadzieję, że udało mi się wzbudzić zainteresowanie historią wśród części uczniów, choć w szkole o charakterze zawodowym nie jest to być może takie łatwe. Mile wspominam sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach, wspólnie przygotowywane apele z okazji świąt narodowych, imprezy, wycieczki klasowe.

Dlaczego warto interesować się historią?

Zwykle na pierwszej lekcji historii stawiałem takie pytanie. Aby uzmysłowić uczniom, czym jest historia, odwoływałem się do naszej pamięci. Co by się stało, gdybyśmy utracili pamięć, zapomnieli o tym, co się wydarzyło w naszym życiu, kogo znaliśmy, itd., a wiedzielibyśmy tylko to, co obecnie postrzegamy. Taka amnezja na pewno nie byłaby dla nas komfortowa. Tak samo dla społeczeństwa, narodu ważna jest jego przeszłość. Bez znajomości przeszłości nasza wiedza o świecie jest niepełna. Poza tym historia jest ciekawa. Przypomina mi się w tym miejscu tytuł jednego z podręczników: „Opowiem Ci ciekawą historię”, który niewątpliwie zachęca do nauki historii.

MONOGRAFIA SZKOŁY

HONOROWY PATRONAT
Program uroczystości
9.00 - Msza Święta dziękczynna w Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu przy ul. Kolegiackiej 1A
10.30 - Rejestracja w sali gimnastycznej ZSP NR 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 41
11.00 - Uroczystość Jubileuszowa
13.00 - Poczęstunek
14.00 - Spotkania koleżeńskie
 
MONOGRAFIA NA 100-LECIE

Koordynator projektu

Krzysztof Kustra

 

Szanowni Absolwenci, Nauczyciele, Emerytowani Pracownicy i Sympatycy Naszej Szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu („Mechanik”) w 2019 roku obchodzi 100-lecie swego istnienia. W związku z tak ważnym jubileuszem szkoła pragnie zorganizować uroczystości, które będą okazją do spotkania wielu pokoleń absolwentów, kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi.

Uroczystości odbędą się 4 października 2019 roku w siedzibie szkoły przy ulicy Szczebrzeskiej 41. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej szkoły  w  późniejszym terminie.

Dla upamiętnienia jubileuszu opracowujemy obszerną, kolorową, 300-stronicową  monografię, z bogatym wyborem zdjęć ze 100-letniej historii szkoły.

Społeczność szkolna zwraca się z prośbą o udostępnienie posiadanych materiałów archiwalnych związanych z historią szkoły (zdjęć, wspomnień), które mogłyby wzbogacić przygotowywaną monografię.

Informacje i materiały można przesyłać na adres mailowy: elzbietazubanskazsp2@wp.pl lub na adres mailowy szkoły: zsp-2@wp.pl z dopiskiem: 100-lecie lub zgłaszać telefonicznie na numer szkoły 84 639 60 28.

Istnieje możliwość finansowego wsparcia wydania monografii. Każda, nawet najmniejsza, kwota będzie dla nas cenna. Zapewniamy jednocześnie, że sponsorzy, którzy wyrażą zgodę, znajdą się na liście Fundatorów obchodów 100-lecia szkoły w monografii. Umieszczenie imienia i nazwiska na przelewie przy dopisku 100-lecie oznacza zgodę na wpis na listę Fundatorów.

Wszyscy Fundatorzy otrzymają - jako pamiątkę z okazji jubileuszu 100-lecia szkoły - monografię "Mechanika".

Osoby zainteresowane nabyciem monografii proszone są o wpłacenie 50 zł jako przedpłaty (publikacja nie będzie dostępna w sprzedaży).

Nr konta 95 1090 2590 0000 0001 2365 9610 z dopiskiem: 100-LECIE

                                                                                          Organizatorzy

 

HISTORIA SZKOŁY

Słowo wstępne więcej
Szkoła Rzemiosł im. Tadeusza Kościuszki i "Warsztaty Rzemiosł dla Dzieci Ulicy" (1919 - 1921) więcej
Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa im. Tadeusza Kościuszki (1921 - 1940) więcej
Dokształcająca Szkoła Zawodowa (1929 - 1939) więcej
Publiczne Gimnazjum Mechaniczne im. Tadeusza Kościuszki i Państwowa Szkoła Przemysłowa (1944 - 1951) więcej
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa (1944 - 1947) i Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa (1947 - 1951) więcej
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (1952 - 1965) więcej
Technikum Mechaniczno-Elektryczne (1951 - 1959) i Technikum Mechaniczne (1959 - 1965) więcej
Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa (1965 - 1972) więcej
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (1972 - 1980) więcej
Zespół Szkół Mechanicznych (1980 - 2002) więcej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (2002 - 2019) więcej

 
WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW
Kazimierz Hawrylak więcej
Jan Szczepański więcej
Kazimierz Kozioł więcej
Zdzisław Smyk więcej
Krzysztof Ziarkiewicz więcej
Zbigniew Kyć więcej
Kamil Pudło więcej
Marian Szczerba więcej
Krzysztof Łaszkowski więcej
Roman Zawrotniak więcej
Edward Murdzia więcej
Jerzy Klimkowski więcej
 
WSPOMNIENIA NAUCZYCIELI
Andrzej Lewkowicz więcej
Adam Caban więcej
Adam Caban - Wspomnienie o Henryku Wróblu więcej
Ryszard Popik więcej

KSIĘGA HONOROWA więcej

 
PRACOWNICY SZKOŁY

Dyrektorzy szkoły, wicedyrektorzy, kierownicy warsztatów i internatu więcej

Nauczyciele, instruktorzy nauki zawodu, pracownicy obsługi (1919-1940) więcej
Nauczyciele teorii, nauki zawodu i wychowawcy w internacie (1944-2019) więcej
Pracownicy administracji i obsługi (1944-2019) więcej
 
LISTA ABSOLWENTÓW
Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa więcej
Dokształcająca Szkoła Zawodowa więcej
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa więcej
Gimnazjum Mechaniczne, Elektryczne i Stolarskie więcej
Liceum Mechaniczne, Elektryczne i Drzewne więcej
Liceum Profilowane więcej
Liceum Techniczne więcej
Liceum Ogólnokształcące więcej
4-letnie
Technikum Mechaniczno-Elektryczne (1952 - 1959) więcej
5-letnie Technikum Mechaniczno-Elektryczne - klasy lotnicze (1954 - 1960) więcej
5-letnie Technikum Mechaniczne (1961 - 2005) więcej
4-letnie Technikum Mechaniczne (2006 - 2019) więcej
3-letnie Technikum Mechaniczne więcej
5-letnie Technikum Mechaniczne dla Pracujących (1964 - 1969) więcej
3-letnie Technikum Mechaniczne dla Pracujących (1976 - 1992) więcej
3-letnie Technikum Mechaniczne dla Dorosłych (1993 - 2005) więcej
Technikum Uzupełniające więcej
Liceum Zawodowe (1976 - 2004) więcej
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (1953 - 1980) więcej
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (1981 - 2019) więcej
 
ZJAZDY I SPOTKANIA ABSOLWENTÓW więcej
 
HISTORIA SZKOŁY W OBIEKTYWIE
Lata 30. więcej
Lata 40. więcej
Lata 50. więcej
Lata 60. więcej
Lata 70. więcej
Lata 80. więcej
Lata 90. więcej
2000 - 2009 więcej
2010 - 2019 więcej

 

    2017 ZSP Nr 2 w Zamościu
    Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Aktualności      Dla Rodzica      Dla Ucznia      Oferta Edukacyjna      Po Lekcjach