SZKOŁA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
GRONO PEDAGOGICZNE
KLASY
NASZE SUKCESY
DLA RODZICA
DLA UCZNIA

EDUKACJA
BIBLIOTEKA
PRACOWNIE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PO LEKCJACH
PEDAGOG SZKOLNY

EGZAMINY
EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN MATURALNY

REKRUTACJA
OFERTA
REGULAMIN
NABÓR
PLAKAT
ULOTKA
PLAKAT 2
FILMY

WOLONTARIAT
KREW ŻYCIA
KLUB WOLONTARIATU
AKCJE SPOŁECZNE
EKOLOGIA

KONKURSY
LOGIK
KULTURIADA
OMNIBUS 
KARAOKE
PRZEGLĄD PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ 
FOTOGRAF
KONKURSY SZKOLNE

INNE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
MECHANIK  
ZESPÓŁ MUZYCZNY
TANIEC
RADIOWĘZEŁ  
SPORT
ZDROWIE
LINKI


 

HISTORIA SZKOŁY

MECHANIK

ARCHIWUM więcej


DNI MOTORYZACJI


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI


DZIEŃ ZIEMNIAKA

 


Historia i tradycje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu swoje początki wywodzi ze Szkoły Rzemieślniczo – Przemysłowej im. Tadeusza Kościuszki.

W 1919 r. Polska Macierz Szkolna utworzyła w gmachu Akademii Zamojskiej szkołę zawodową obróbki drewna i metalu, a w marcu 1920 r. staraniem Powiatowej Rady Opiekuńczej powstały „warsztaty rzemiosł dla dzieci ulicy”. Fundusze na ten cel uzyskano ze zlikwidowanego w listopadzie 1919 r. Zamojskiego Komitetu Ratunkowego. Na podstawie koncesji ministerialnej z 20 lipca 1921 r. szkoła przekształciła się w 4 – letnią Szkołę Rzemieślniczo – Przemysłową męską im. T. Kościuszki. W latach 1923 – 1934 była szkołą Ordynacji Zamojskiej, później – państwową. Posiadała wydziały: meblarsko – stolarski, tapicerski, krawiecki, rymarsko – galanteryjny, a od 1925 r. - rzeźbiarsko – meblarski, jedyny taki wydział w Polsce. Jej współorganizatorami i pierwszymi dyrektorami byli: ks. Józef Dąbrowski i inż. Edmund Niedziałkowski.

Uczyło się w niej zwykle ponad stu uczniów. Wyroby uczniów często prezentowano na różnych wystawach – w Lublinie w 1932 r., a nawet w Paryżu, gdzie pokazywano stylowe meble. Pochlebną opinię o szkole wyraził prezydent Ignacy Mościcki, który w 1927 r. i wpisał się do księgi: „Daj Boże najwięcej takich szkół”.

Szkoła przetrwała do 20 czerwca 1940 r., gdy została zamknięta przez niemieckiego okupanta.

Po wyzwoleniu Zamojszczyzny, z inicjatywy Stanisława Kawy i kilku innych nauczycieli, przystąpiono do jej reaktywowania. 15 sierpnia 1944 r. rozpoczęło działalność czteroletnie Gimnazjum Mechaniczne im. Tadeusza Kościuszki, kształcące w zawodach: metalowym, elektrycznym i drzewnym. Siedzibę ulokowano w kompleksie budynków wybudowanych w czasie okupacji jako baza remontowo – budowlana Powiatowego Zarządu Drogowego (niem. Bauhof) przy obecnej ul. Szczebrzeskiej 41. W październiku 1944 r. obiekty zajęła Armia Czerwona. Na stałe budynki przy ul. Szczebrzeskiej 41 wróciły pod zarząd szkoły od listopada 1945 r. na skutek interwencji marszałka Michała Żymierskiego. Od 1 września 1945 r. została upaństwowiona i przyjęła nazwę Państwowej Szkoły Przemysłowej.

Szkoła przechodziła dalsze etapy rozwoju. 1 września 1948 r. utworzono 3 – letnie Liceum Mechaniczne, Elektryczne i Drzewne na podbudowie gimnazjum. W roku szkolnym 1950/1951 zostało otwarte Technikum Mechaniczno – Elektryczne, które powodowało likwidację Liceum na podbudowie gimnazjum.

W roku szkolnym 1952/1953 w miejsce Państwowej Szkoły Przemysłowej utworzono 2 – letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową (od roku 1957 naukę przedłużono do 3 lat). Dyrekcja Technikum Mechaniczno – Elektrycznego wraz z uczniami i nauczycielami przenieśli się do budynku dawnej Akademii Zamojskiej.

ZSZ posiadała 12 oddziałów z 548 uczniami i prowadziła naukę w zawodach: tokarz, frezer, ślusarz, ślusarz narzędziowy, hartownik i szlifierz. Dla potrzeb rynku szkoła wprowadzała nowe zawody: kowala, elektromontera, mechanika – kierowcę. Wśród uczniów przeważała młodzież pochodzenia chłopskiego i robotniczego. Uczniowie zamiejscowi od 1956 r. mogli korzystać z internatu.

W roku szkolnym 1965/1966 obok ZSZ otwarto 5 – letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie 8 – klasowej szkoły podstawowej, a w 1972/1973 3 – letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ i 4 – letnie Liceum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej. Szkoła została przemianowana na Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. Kolejnym typem szkoły było utworzone w roku szkolnym 1973/1974 3 – letnie Technikum Mechaniczne dla Pracujących. Od roku szkolnego 1980/1981 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 zmienił nazwę na Zespół Szkół Mechanicznych. Wiodącymi zawodami były: obróbka skrawaniem, budowa maszyn, mechanik, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

W 2002 r. w miejsce Zespołu Szkół Mechanicznych powołano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. W roku szkolnym 2002/2003 uczyło się 1168 uczniów w 6 typach szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Mechaniczne, Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące, Technikum dla Dorosłych i Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych.

Obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 kształci młodzież w dwu typach: technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Posiada atrakcyjne zawody, dostosowywane do aktualnych wymagań rynkowych: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, kucharz, a w szkole zawodowej – mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych. Wysoką jakość kształcenia zapewniają doświadczeni nauczyciele.

Jako przykłady osiągnięć naszych uczniów w ostatnich latach możemy wymienić: zwycięstwo w ogólnopolskim w konkursie historycznym Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie „Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć” dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 2010 r., zwycięstwo w powiatowych i wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w 2012 i 2013 r. i udział w centralnym etapie Turnieju, uzyskanie kilku certyfikatów za pierwsze miejsce w konkursie „Smaki Zamościa i Roztocza” na Jarmarku Hetmańskim w 2012 i 2013 r.AKTUALNOŚCI archiwum więcej

 

DYREKCJA SZKOŁY OD 1944
 

DYREKTORZY

1944 – 1946        Stanisław Kawa
1947 – 1948        Marian Bazylko
1949 – 1950        Stefan Litwin
1951 – 1952        Halina Podobińska
1952 – 1955        Tadeusz Fotek
1959 – 1975        mgr Wacław Frączek
1975 – 1988        mgr inż. Marian Wojtas
1988 – 1991        mgr Czesław Dycha
1991 – 2007        mgr Marian Gontarz
2007 – 2012        mgr Zbigniew Gniwek
2012 – nadal        mgr Renata Chyrchała

WICEDYREKTORZY

1953 – 1954        inż. Wacław Kuty
1957 – 1962        inż. Ryszard Małaszewski
1963 – 1971        mgr Bolesław Hass
1971 – 1973        inż. Lucjan Duda
1971 – 1974        mgr  Helena Grąbska
1974 – 1975        mgr inż.  Marian Wojtas
1974 – 1975        mgr  Krystyna Ślusarczyk  
1976 – 1981        mgr Barbara Czerwieniec 
1981 – 1999        mgr Feliksa Szpyra
1984 – 1991        mgr Marian Gontarz
1986 – 2007        mgr Zbigniew Gniwek
1993 – 1995        mgr Ludwik Sulewski
1995 – 2001        mgr inż. Tadeusz Szewczyk
1999 – 2012        mgr Renata Chyrchała
2001 – 2003        mgr inż. Mirosław Skóra
2007 – 2008        mgr inż. Krystyna Smyk
2008 – 2010        mgr inż. Piotr Nowak
2012 – nadal        mgr Joanna Siemczyk

 

    2017 ZSP Nr 2 w Zamościu
    Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Aktualności      Dla Rodzica      Dla Ucznia      Oferta Edukacyjna      Po Lekcjach