SZKOŁA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
GRONO PEDAGOGICZNE
KLASY
NASZE SUKCESY
DLA RODZICA
DLA UCZNIA

EDUKACJA
BIBLIOTEKA
PRACOWNIE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PO LEKCJACH
PEDAGOG SZKOLNY

EGZAMINY
EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN MATURALNY

REKRUTACJA
OFERTA
REGULAMIN
NABÓR
PLAKAT
ULOTKA
PLAKAT 2
FILMY

WOLONTARIAT
KREW ŻYCIA
KLUB WOLONTARIATU
AKCJE SPOŁECZNE
EKOLOGIA

KONKURSY
LOGIK
KULTURIADA
OMNIBUS 
KARAOKE
PRZEGLĄD PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ 
FOTOGRAF
KONKURSY SZKOLNE

INNE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
MECHANIK  
ZESPÓŁ MUZYCZNY
TANIEC
RADIOWĘZEŁ  
SPORT
ZDROWIE
LINKI

 

EGZAMIN MATURALNY

MECHANIK

ZSP NR 2
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 41
tel./fax: 84  6396028
e-mail: zsp-2@wp.pl

ARCHIWUM więcej


DNI MOTORYZACJI


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI


DZIEŃ ZIEMNIAKA


 

 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z ZAKOŃCZENIEM
ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DLA MATURZYSTÓW
więcej
 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2020 ROKU

 

Od 8 czerwca 2020 roku rozpoczyna się egzamin maturalny 2020.

Bardzo proszę o zapoznanie się z opublikowanym 24 kwietnia 2020 roku nowym harmonogramem egzaminów. W zależności od przedmiotu, egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00 lub 14.00, ale w związku z procedurami sanitarnymi do szkoły musicie przybyć OBOWIĄZKOWO na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. Ze sobą zabrać proszę dokument tożsamości, długopisy z czarnym tuszem (proszę mieć zapasowe), przybory pomocnicze, z których możecie korzystać  w trakcie egzaminów.

Obowiązkowo proszę dokładnie zapoznać się z wytycznymi do organizacji egzaminów, stosować się do wszystkich zapisów i traktować je bardzo poważnie.

Podkreślam, że do dnia 29 maja 2020 r. należy do dyrektora szkoły zgłosić wszelkie problemy zdrowotne typu astma, alergie,  dające objawy (np. katar, łzawienie itp.) podobne do  COVID-19.

Przypominam, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, matury ustne w roku 2020 zostały odwołane.

Wszystkie komunikaty (harmonogram egzaminów, wykaz przyborów i  informacje) znajdziecie na głównej stronie internetowej szkoły  oraz  w zakładce: EGZAMIN MATURALNY.

 

JEDNOCZEŚNIE ZAZNACZAM, ŻE PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH OBOWIĄZUJE ŚCISŁY REŻIM SANITARNY WEDŁUG WYTYCZNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.

 

                                                                                                          DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                             mgr Renata Chyrchała

INFORMACJE NA TEMAT SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGOW 2020 R. OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 19 MAJA 2020 R.
WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020 r. EGZAMINÓW: maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
plakat matura 2020

Linki
·
Serwis Maturalny OKE w Krakowie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku więcej

Aktualizacja z 24 kwietnia 2020 r.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI WIOSENNEJ 2020 więcej
KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH NA CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2020 więcej


ODWOŁANE

  HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO więcej
  HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO więcej
  
HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO więcej

 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminie maturalnym 2020 roku więcej

 

 

 

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH www.perspektywy.pl

 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni www.amw.gdynia.pl 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie www.wat.edu.pl
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu www.awl.edu.pl
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie www.wsosp.deblin.pl
REKRUTACJA DO KOŃCA MARCA
 

 

EGZAMIN ZAWODOWY

Linki
· OKE w Krakowie

 

 

 

Złożenie deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji Zimowej: styczeń-luty 2021 r.

Absolwenci, którzy chcą podejść do egzaminów poprawkowych z kwalifikacji w sesji
styczeń – luty 2021 r., mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu do 11 września br.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w formie papierowej w gabinecie wicedyrektor u Pani Renaty Piechnik (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Formularz należy pobrać ze strony OKE Kraków

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160226113628499

Absolwenci mogą kontaktować się z P. Renatą Piechnik za pomocą maila

renatapiechnikzsp2@wp.pl

Kwalifikacje jednoliterowe dla osób, które ukończyły szkołę do czerwca 2019 r.

Technik pojazdów samochodowych - symbol zawodu 311513

Kwalifikacja 3 - M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Kwalifikacja 2 - M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja 1 - M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Technik żywienia i usług gastronomicznych -  symbol zawodu 343404

Kwalifikacja 2 - T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacja 1 - T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Technik mechatronik – symbol zawodu 311410

Kwalifikacja 3 - E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja 2 - E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja 1 - E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechanik – symbol zawodu 311504

Kwalifikacja 1 - M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Kwalifikacja 2 - M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacje dwuliterowe dla uczniów klas trzecich i czwartych

Technik pojazdów samochodowych - symbol zawodu 311513

Kwalifikacja 1 - MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
lub         MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja 2 - MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik żywienia i usług gastronomicznych -  symbol zawodu 343404

Kwalifikacja 1 - TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
Kwalifikacja 2 - TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik mechatronik – symbol zawodu 311410

Kwalifikacja 1 - EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja 2 - EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechanik – symbol zawodu 311504

Kwalifikacja 1 - MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Kwalifikacja 2 - MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 
 
 
 
 
 

    2017 ZSP Nr 2 w Zamościu
    Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Aktualności      Dla Rodzica      Dla Ucznia      Oferta Edukacyjna      Po Lekcjach