O NASMECHANIK 2010-2011
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Adrian Kiecana
Redaktor Wydania Bartłomiej Szajewski
Opiekun pani Marzena Spirzak
Korekta pani Elżbieta Mączka, pani Katarzyna Skrzypek

MECHANIK 2010-2011
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Wojciech Jedliński
Redaktor Wydania Magda Cios
Opiekun pani Marzena Spirzak
Korekta pani Elżbieta Mączka


MECHANIK 2009-2010

REDAKCJA
Redaktor Naczelny Dominika Podkościelna
Zastępca Redaktora Naczelnego Agnieszka Brożek
Grafika Komputerowa Sebastian Oleszczuk
Redaktor Wydania Tomasz Palonka
Opiekun pani Marzena Spirzak
Korekta pani Joanna Siemczyk

SOS czyli Sami o Sobie 2007-2008
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Mirosław Jadach
Zespół Redakcyjny Mateusz Kudyk, Wojciech Sasyn, Mateusz Kołcz
Opiekun pani Marzena Spirzak, pani Aneta Antczak
Korekta pani Katarzyna Skrzypek

Sami o Sobie 2006-2007
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Damian Tębikowski
Zespół Redakcyjny Paulina Ćmiel, Arkadiusz Grzeszata, Rafał Chmiel, Elżbieta Cyranka
Opiekun pani Marzena Spirzak, pani Aneta Antczak
Korekta pani Joanna Siemczyk

Sami o Sobie 2005-2006
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Damian Tębikowski
Zespół Redakcyjny Paulina Ćmiel, Arkadiusz Grzeszata, Rafał Chmiel, Elżbieta Cyranka
Opiekun pani Marzena Spirzak, pani Aneta Antczak
Korekta pani Joanna Siemczyk

GŁOS MECHANIKA 2004-2005
II 2005 WYRÓŻNIENIE W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ GAZETĘ SZKOLNĄ
- WSZiA W ZAMOŚCIU
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Magdalena Radlińska
Zespół Redakcyjny Anna Dobek, Damian Tębikowski, Arkadiusz Grzeszata
Opiekun pani Marzena Spirzak, pani Aneta Antczak
Korekta pani Elżbieta Mączka

GŁOS MECHANIKA 2002-2003
REDAKCJA
Zespół Redakcyjny Anna Dobek, Magdalena Radlińska, Marzena Łój, Arkadiusz Łygan
Opiekun pani Marzena Spirzak, pani Aneta Antczak
Korekta pani Elżbieta Mączka

GŁOS MECHANIKA 2001-2002
REDAKCJA
Zespół Redakcyjny Diana Birąt, Justyna Pokryszka, Krzysztof Borsuk, Marcin Siekierda
Opiekun pani Marzena Spirzak, pani Aneta Antczak
Korekta pani Elżbieta Mączka

SPIDER 1995-1996
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Anna Smorowska
Grafika Marcin Lewczak
Zespół Redakcyjny Marzena Tor, Jarosław Sosnówka, Tomasz Paska,
Katarzyna Cybula, Sławomir Mazurek, Adam Łukasik,
Tomasz Mazurkiewicz, Piotr Skórzewski
Opiekun pani Marzena Spirzak

SOS czyli Sami o Sobie 1995-1996
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Anna Smorowska
Grafika Marcin Lewczak, Wojciech Nowak
Zespół Redakcyjny
Marzena Tor, Jarosław Sosnówka, Tomasz Paska, Katarzyna Cybula,
Sławomir Mazurek, Adam Łukasik, Tomasz Mazurkiewicz, Piotr Skórzewski
Opiekun pani Marzena Spirzak

SOS czyli Sami o Sobie 1994-1995
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Piotr Bieliński
Grafika Marcin Lewczak
Zespół Redakcyjny
Elżbieta Górska, Aneta Czochra, Sławomir Białas, Piotr Aurzecki,
Zbigniew Giergielewicz, Sławomir Dudek, Beata Kwika
Opiekun pani Marzena Spirzak

SOS czyli Sami o Sobie 1993-1994
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Anna Brut
Zespół Redakcyjny Zdzisław Horoch, Adam Chwedyk, Piotr Tyszko,
Piotr Tokarski, Robert Szewczyk
Opiekun pani Marzena Spirzak

SOS czyli Sami o Sobie 1992-1993
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Anna Brut
Zespół Redakcyjny Zdzisław Horoch, Adam Chwedyk, Piotr Tyszko,
Piotr Tokarski, Robert Szewczyk
Opiekun pani Marzena Spirzak

SOS czyli Sami o Sobie 1991-1992
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Anna Brut
Zespół Redakcyjny Zdzisław Horoch, Adam Chwedyk, Piotr Tyszko,
Piotr Tokarski, Robert Szewczyk
Opiekun pani Marzena Spirzak

SOS czyli Sami o Sobie 1990-1991
REDAKCJA
Redaktor Naczelny Zdzisław Horoch
Zespół Redakcyjny Anna Brut, Krzysztof Krukar, Marcin Jaśkowiak, Krzysztof Porębski
Opiekun pani Marzena Spirzak