SZKOŁA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
GRONO PEDAGOGICZNE
KLASY
NASZE SUKCESY
DLA RODZICA
DLA UCZNIA

EDUKACJA
BIBLIOTEKA
PRACOWNIE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PO LEKCJACH
PEDAGOG SZKOLNY

EGZAMINY
EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN MATURALNY

REKRUTACJA
OFERTA
REGULAMIN
NABÓR
PLAKAT
ULOTKA
PLAKAT 2
FILMY

WOLONTARIAT
KREW ŻYCIA
KLUB WOLONTARIATU
AKCJE SPOŁECZNE
EKOLOGIA

KONKURSY
LOGIK
KULTURIADA
OMNIBUS 
KARAOKE
PRZEGLĄD PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ 

FOTOGRAF
KONKURSY SZKOLNE

INNE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
MECHANIK  
ZESPÓŁ MUZYCZNY
TANIEC
RADIOWĘZEŁ  
SPORT
ZDROWIE
LINKI


 

PEDAGOG SZKOLNY

MECHANIK

ZSP NR 2
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 41
tel./fax: 84  6396028
e-mail: zsp-2@wp.pl

ARCHIWUM więcej


DNI MOTORYZACJI


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI


DZIEŃ ZIEMNIAKA

 

 

Praca z młodzieżą polega m.in. na prowadzeniu konsultacji i zajęć indywidualnych. Służy on pomocą w rozwiązywaniu problemów w nauce. Dużą uwagę przywiązuje do rozwoju osobowości uczniów i nawiązywaniu przez nich prawidłowych kontaktów z rówieśnikami.

PEDAGOG SZKOLNY
Aneta Antczak

poniedziałek 9 - 13
wtorek 8 - 13
środa 10 - 14
czwartek 10 - 15
piątek 8 - 12

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych  
-
organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i rodziców  
- prowadzenie działań profilaktyczno – wychowawczych w stosunku do uczniów, udziałem rodziców i wychowawców
-
organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu propaguje zdrowy styl życia i podejmuje przedsięwzięcia w ramach edukacji zdrowotnej realizowanej poprzez programy nauczania, wychowania i profilaktyczne.

19 czerwca 2015 r. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu uznała potrzebę realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie i przystąpienia do Lubelskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 22 czerwca 2015 r. na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły został powołany Zespół ds. promocji zdrowia, koordynatorem jego prac został pedagog szkolny p. Aneta Antczak.

WIĘCEJ

DOPALACZE
Gdzie szukać pomocy?

800 060 800 –Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
112 – Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

 
program edukacyjny  
        WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK
więcej
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIA, W TYM PROGRAMY STYPENDIALNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
wyprawka szkolna 2019 więcej
DOBRY START więcej

Programy stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2019

W dniach od 2 do 20 września 2019 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendialnego "Lubelska kuźnia talentów 2019 - 2021". Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019-2020 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkołach zawodowych - branżowych szkołach zawodowych i technikach. Zakłada on przyznanie 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 1.09.2019 r. do 30.06.2020 r. w kwocie 400 zł miesięcznie. Szczegółowe informacje dotyczące programu, regulaminu i wymaganych dokumentów dostępne będą na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia”. W sprawie informacji można kontaktować się z pedagogiem szkolnym p. Anetą Antczak.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego: śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących; ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu; nagła lub nieuleczalna choroba ucznia  lub rodzica; klęska żywiołowa; pożar, włamanie lub zalanie mieszkania; utrata pracy przez rodziców; inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia i utrudniające naukę. Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Szczegółowych informacji w sprawie zasiłku szkolnego udziela pedagog szkolny p. Aneta Antczak.

ZASIŁEK SZKOLNY więcej

STYPENDIUM SZKOLNE:
Stypendium szkolne więcej
Oświadczenie o dochodach do stypendium szkolnego więcej
Regulamin ujednolicony udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość więcej
Wniosek o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość więcej
Procedura dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych więcej

PEDAGOG SZKOLNY:  mgr  Aneta Antczak

 

    2017 ZSP Nr 2 w Zamościu
    Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Aktualności      Dla Rodzica      Dla Ucznia      Oferta Edukacyjna      Po Lekcjach